Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na Remont pokrycia dachu budynku B MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
numer postępowania: PN/31/FZP/FGB/2019
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Remont pokrycia dachu budynku B MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
kod CPV: 45000000-7
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-07-19
data wszczęcia procedury: 2019-07-19
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-22 10:16:57
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232