Szukaj:
nazwa przetargu: Przewodnik po ekspozycji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB oparty o internetową aplikację mobilną z elementami grywalizacji
numer postępowania: PN/26/FZP/ DG/2019
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie aplikacji internetowej (dalej „Aplikacja”) przeznaczonej na urządzenia mobilne będącej ścieżką zwiedzania wprowadzającą element grywalizacji na ekspozycji Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w załaczniku nr 7 i 8 do SIWZ
kod CPV: 72212000-4
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-07-26
data wszczęcia procedury: 2019-07-26
data ostatniej modyfikacji: 2019-09-26 09:01:42
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232