Szukaj:
nazwa przetargu: Odtworzenie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach 600, 601, 602, 920, 921, 921A i 921B (Centrum/SPRZĘT/17) oraz wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na poziomie 1000 w budynku B MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1
numer postępowania: PN/33/FZP/FGB/2019
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Odtworzenie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach 600, 601, 602, 920, 921, 921A i 921B (Centrum/SPRZĘT/17) oraz wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na poziomie 1000 w budynku B MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1
kod CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45260000-7, 45262000-1, 45262700-8, 45212350-4
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tys. Euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-08-06
data wszczęcia procedury: 2019-08-06
data ostatniej modyfikacji: 2019-09-26 10:42:12
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232