Szukaj:
nazwa przetargu: wykonanie schodów zewnętrznych metalowych wraz z projektem i montażem w MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
numer postępowania: 49/FZP/FGT/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie schodów zewnętrznych metalowych wraz z projektem i montażem w MIR – PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni oraz udzielenie 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony produkt. Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w załącznikach do zaproszenia: załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia i załącznik nr 3 – wzór umowy.
kod CPV: 45233200-1
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys.
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-08-09
data wszczęcia procedury: 2019-08-09
data ostatniej modyfikacji: 2019-09-04 14:17:14
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232