Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na: wykonanie usługi badania konsumenckiego: Ilościowe badania konsumenckie w formie wywiadu internetowego – CAWI
numer postępowania: 50/FZP/NE/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: zapytanie ofertowe dotyczące postępowania o zamówienie publiczne nr , którego przedmiotem jest wykonanie usługi badania konsumenckiego: Ilościowe badania konsumenckie w formie wywiadu internetowego – CAWI
kod CPV: 79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tyś Euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-09-05
data wszczęcia procedury: 2019-09-05
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-06 09:01:26
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232