Szukaj:
nazwa przetargu: Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji pomieszczeń poziomu 400 i 700 oraz wentylacji mechanicznej magazynów poziomu 300 w budynku B MIR-PIB przy ul Kołłątaja 1
numer postępowania: PN/35/FZP/FGB/2019
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji pomieszczeń poziomu 400 i 700 oraz wentylacji mechanicznej magazynów poziomu 300 w budynku B MIR-PIB przy ul Kołłątaja 1
kod CPV: CPV 45310000-3, CPV 45330000-9, CPV 45331000-6, CPV 45331200-8, CPV 45331220-4, CPV 45331210-1
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tys. Euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-09-06
data wszczęcia procedury: 2019-09-06
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-30 08:13:59
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232