Szukaj:
nazwa przetargu: zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 4 zestawów testów toksyczności OSTRACODTOXKIT F
numer postępowania: 52/FZP/NC/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 zestawów testów toksyczności OSTRACODTOXKIT F – Test „bezpośredniego kontaktu”, stosowany do określania toksyczności osadów słodkowodnych wobec Heterocypris incongruens (skorupiak, Małżoraczek).
kod CPV: 24000000-4
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys.
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-09-10
data wszczęcia procedury: 2019-09-10
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-07 14:30:31
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232