Szukaj:
nazwa przetargu: przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń IV i VII kondygnacji oraz wykonanie sufitu podwieszanego wraz z modernizacją oświetlenia i wymiana stolarki na III kondygnacji w budynku B MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1
numer postępowania: PN/36/FZP/FGB/2019
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa pomieszczeń IV i VII kondygnacji oraz wykonanie sufitu podwieszanego wraz z modernizacją oświetlenia i wymiana stolarki na III kondygnacji w budynku B MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 w podziale na zadania: a) Zadanie 1: Przebudowa pomieszczeń IV kondygnacji w budynku B MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 b) Zadanie 2: Przebudowa pomieszczeń VII kondygnacji w budynku B MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 c) Zadanie 3: Wykonanie sufitu podwieszanego wraz z modernizacją oświetlenia i wymiana stolarki na III kondygnacji w budynku B MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1
kod CPV: (CPV): CPV 45110000-1, CPV 45262500-6, CPV 45442100-7, CPV 45521000-4, CPV 45400000, CPV 45310000-3, CPV 45330000-9
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tys. Euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-09-13
data wszczęcia procedury: 2019-09-13
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-06 09:01:11
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232