Szukaj:
nazwa przetargu: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1
numer postępowania: PN/37/FZP/FGB/2019
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1
kod CPV: CPV 45111300-1, CPV 45510000-5, CPV 45316110-9, CPV 45260000-7
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tys. Euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-09-30
data wszczęcia procedury: 2019-09-30
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-21 11:06:49
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232