Szukaj:
nazwa przetargu: Świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy
numer postępowania: 57/FZP/DM/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy w obrębie: 1)Zatoki Puckiej Zewnętrznej (Hel i Jastarnia) - zadanie nr 1*, 2)Zatoki Puckiej Zewnętrznej (Mechelinki) - zadanie nr 2*, 3)Zalewu Puckiego - zadanie nr 3*, w miejscach, czasie i na warunkach szczegółowo podanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
kod CPV: 60651000-6 - wynajem jednostek pływających wraz z załogą
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys.
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-10-02
data wszczęcia procedury: 2019-10-02
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-13 09:14:12
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232