Szukaj:
nazwa przetargu: zapytanie ofertowe na dostawę 3 szaf metalowych, głębokich, wzmocnionych do Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1
numer postępowania: 59/FZP/DM/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szaf metalowych, głębokich, wzmocnionych do Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy. 2. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia. 3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia.
kod CPV: 44421000-7
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys.
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-10-10
data wszczęcia procedury: 2019-10-10
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-27 10:45:55
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232