Szukaj:
nazwa przetargu: Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart abonamentowych
numer postępowania: 56/FZP/DO/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart abonamentowych (zwanych dalej kartami) dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, osób towarzyszących i dzieci pracowników do 15. roku życia (własnych lub przysposobionych) zgodnie z opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę kart do siedziby Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy stanowiącym załącznik nr 3.
kod CPV: CPV- 92000000-1 – Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tyś Euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-10-11
data wszczęcia procedury: 2019-10-11
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-21 11:06:55
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232