Szukaj:
nazwa przetargu: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu Storage oraz usług typu Big Data dostępnych w chmurze
numer postępowania: PN/34/FZP/ FI/2019
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu Storage oraz usług typu Big Data dostępnych w chmurze. 2. Zamawiający zdefiniował zakres prac, jako usługi Cloud services typu IaaS polegające na dostarczaniu infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej zdalne przetwarzanie, przechowywanie oraz prezentację danych za pośrednictwem sieci. Usługi te obejmują udostępnianie takich zasobów, jak: pamięć operacyjna, moc obliczeniowa pamięć dyskowa, infrastruktura sieciowa, infrastruktura bezpieczeństwa włącznie z usługą administracji i zarządzania. 3. Wykonawca, będzie świadczył usługę dla Zamawiającego przez cały rok, siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę (licząc od dnia zawarcia umowy do dnia 27.02.2022 r.).
kod CPV: 30211300-4
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-10-16
data wszczęcia procedury: 2019-10-16
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-06 09:01:49
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232