Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: wynajem przez Wykonawcę 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, oraz świadczenie usług wsparcia serwisowego przez okres 3 lat
numer postępowania: 54/FZP/ FI/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem przez Wykonawcę 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych na okres 3 lat, oraz świadczenie usług wsparcia serwisowego. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w siedzibie Zamawiającego tj. Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (ok.5 szt.) i Akwarium Gdyńskim MIR-PIB, al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia (ok.1 szt.). Równocześnie Zamawiający zastrzega, że może zmienić decyzję po zawarciu umowy i w takim przypadku wszystkie 6 urządzeń wielofunkcyjnych zostanie zainstalowanych w siedzibie głównej przy ul. Kołłątaja 1. 3. Zakres zamówienia oraz szczegółowe zasady świadczenia usług opisane są w załączniku nr 2 i 3 do niniejszego zaproszenia.
kod CPV: 72600000-6
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-10-18
data wszczęcia procedury: 2019-10-18
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-27 09:22:54
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232