Szukaj:
nazwa przetargu: zapytanie ofertowe na Świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu terenu - powierzchni jezdnej, tj.: dróg, placów i parkingów oraz ciągu komunikacji pieszej znajdujących się na terenach Morskiego Instytutu Rybackiego –
numer postępowania: 62/FZP/FG/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu terenu - powierzchni jezdnej, tj.: dróg, placów, i parkingów oraz ciągu komunikacji pieszej znajdujących się na terenach Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego przy ulicy Kołłątaja 1 i alei Jana Pawła II 1 w Gdyni. Przedmiot zamówienia jest opisany szczegółowo w załącznikach do niniejszego zaproszenia: - Załącznik 1 – Wzór umowy - Załącznik 2 – Opis przedmiotu zamówienia
kod CPV: 90620000-9
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys.
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-10-23
data wszczęcia procedury: 2019-10-23
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-27 10:46:51
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232