Szukaj:
nazwa przetargu: zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wykonaniu druków okolicznościowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w Gdyni
numer postępowania: 64/FZP/DP/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kalendarzy trójdzielnych na 2020 rok, kartek świątecznych oraz pozostałego asortymentu ujętego w załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy. 2. Zamawiający dostarczy materiały graficzne do nadruku. Zamawiany asortyment jest szczegółowo opisany w załączniku 2 do zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy. Warunki dostawy określone są w załączniku 3 do zaproszenia - wzór umowy. 3. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 zadania. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolną ilość zadań. 4. Zamawiający przewiduje rozszerzenie dostawy w ramach prawa opcji, szczegółowo opisanego w ww. załącznikach do zaproszenia.
kod CPV: 79800000-2
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys.
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-10-30
data wszczęcia procedury: 2019-10-30
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-27 09:22:30
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232