Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1, przy al. Jana Pawła II 1 oraz w Bos
numer postępowania: PN/38/FZP/FG/2019
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowe zawierające elementy dostawy i dystrybucji energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. na potrzeby obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanych: a) Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia; b) Akwarium Gdyńskie MIR-PIB al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia, c) Bosmanat Portu ul. Portowa 2, 14-530 Frombork,
kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 65300000-6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
szacunkowa wartość EUR: powyżej 221tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-10-31
data wszczęcia procedury: 2019-10-31
data ostatniej modyfikacji: 2020-02-05 11:02:16
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Załączniki do SIWZ cz. I - szczegóły
Załączniki do SIWZ cz. II - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232