Szukaj:
nazwa przetargu: Dostawa kart przedpłaconych (w formie kart elektronicznych) dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz bonów towarowych dla emerytów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
numer postępowania: 65/FZP/DO/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart przedpłaconych (w formie kart elektronicznych obsługiwanych w systemach: VISA / VISA ELECTRON, MASTER CARD) oraz bonów towarowych dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego. Wymagania dotyczące kart oraz bonów szczegółowo są opisane w załączniku nr 1 do zaproszenia - opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 - wzór umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę kart oraz bonów do następujących lokalizacji: • Morski Instytut Rybacki- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, • Stacja Badawcza MIR-PIB w Świnoujściu, 72-600 Świnoujście Plac Słowiański 11, • Zakład Sortowania i Oznaczania Planktonu MIR- PIB w Szczecinie, 71-550 Szczecin Kazimierza Królewicza 4 pawilon E
kod CPV: CPV - 30163000-9 – Karty płatnicze CPV - 30199750-2 - Talony
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-10-31
data wszczęcia procedury: 2019-10-31
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-27 09:22:13
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232