Szukaj:
nazwa przetargu: świadczenie usług w zakresie obsługi, konserwacji i serwisu central telefonicznych i wewnętrznej sieci telefonicznej w budynkach Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni oraz w budynku Akwarium Gdyńskiego w Gdyni przy
numer postępowania: 68/FZP/FG/DH/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: świadczenie usług w zakresie obsługi, konserwacji i serwisu central telefonicznych i wewnętrznej sieci telefonicznej w budynkach Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni oraz w budynku Akwarium Gdyńskiego w Gdyni przy al. Jana Pawła II nr 1.
kod CPV: 64210000-1 – Usługi telefoniczne i przesyłu danych
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-11-08
data wszczęcia procedury: 2019-11-08
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-06 09:01:55
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232