Szukaj:
nazwa przetargu: Przegląd pośredni statku BALTICA
numer postępowania: PN/43/FZP/FGE/2019
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przegląd pośredni statku BALTICA
kod CPV: 50241000-6.
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-12-31
data wszczęcia procedury: 2019-12-31
data ostatniej modyfikacji: 2020-02-05 11:02:22
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232