Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal konferencyjnych wraz z przygotowaniem przerw kawowych w ramach organizacji spotkania Regionalnych Grup Koordynacyjnych
numer postępowania: 02/FZP/DM/2020
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie sal konferencyjnych wraz z przygotowaniem przerw kawowych znajdującym się w centrum Gdańska w ramach organizacji spotkania Regionalnych Grup Koordynacyjnych w celu regionalnej, międzynarodowej koordynacji operacji gromadzenia danych rybackich w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, MIR-PIB jest odpowiedzialny za zorganizowanie w czerwcu 2020 r. spotkania połączonych Regionalnych Grup Koordynacyjnych ds. M. Bałtyckiego (RCG Baltic), ds. M. Północnego i Wschodniej Arktyki (RCG NS&EA) oraz ds. Atlantyku Północnego (RCG NA), w terminie od 08.06.2020 do 12.06.2020r.
kod CPV: 55300000-3, 60000000-7
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys.
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-01-07
data wszczęcia procedury: 2020-01-07
data ostatniej modyfikacji: 2020-02-07 08:38:33
kontakt:
faks:
e-mail: mkrawczyk@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232