Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego
numer postępowania: PN/02/FZP/NC/2020
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego.
kod CPV: 24000000-4 38437000-7 39831210-1 42912310-8 42980000-9 38433000-9 38436000-0
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-01-10
data wszczęcia procedury: 2020-01-10
data ostatniej modyfikacji: 2020-02-13 08:11:08
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232