Szukaj:
nazwa przetargu: zapytanie ofertowe dotyczące przedłużenia licencji na oprogramowanie na 2020 r.
numer postępowania: 04/FZP/FI/2020
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: zapytanie ofertowe dotyczące przedłużenia licencji na oprogramowanie na 2020 r.
kod CPV: 48000000-8
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-01-15
data wszczęcia procedury: 2020-01-15
data ostatniej modyfikacji: 2020-02-05 11:02:05
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232