Szukaj:
nazwa przetargu: świadczenie usług brokerskich
numer postępowania: 06/FZP/FG/2020
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług brokerskich na rzecz Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego, polegające na wykonaniu stałego pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń morskich
kod CPV: 66518000-4 – Ubezpieczeniowe usługi brokerskie
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-01-16
data wszczęcia procedury: 2020-01-16
data ostatniej modyfikacji: 2020-02-05 11:02:29
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232