Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę oleju napędowego (lekkiego) dla statku rybackiego, przystosowanego do badań BALTICA /GDY – 100/
numer postępowania: PN/03/FZP/FGE/2020
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego (lekkiego) dla statku rybackiego, przystosowanego do badań BALTICA /GDY – 100/. 2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
kod CPV: CPV: 09134200-9
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-01-22
data wszczęcia procedury: 2020-01-22
data ostatniej modyfikacji: 2020-02-07 08:38:02
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232