Szukaj:
nazwa przetargu: zaproszenie do składania ofert na usługę przeprowadzenia kursu z języka angielskiego dla pracowników MIR-PIB
numer postępowania: 09/FZP/DNF/2020
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu z języka angielskiego dla pracowników MIR-PIB. Przewidywana liczba osób: 56 Przewidywana liczba grup: 7 grup Szacowany czas trwania całego kursu wynosi 280 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut) czyli po 40 godzin lekcyjnych dla każdej grupy. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne dla każdej grupy w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Kołłątaja 1, Gdynia. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.
kod CPV: 80510000-2
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys.
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-01-24
data wszczęcia procedury: 2020-01-24
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-31 07:51:07
kontakt:
faks:
e-mail: mkrawczyk@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232