Szukaj:
nazwa przetargu: REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO PRZY AL. JANA PAWŁA II 1 W GDYNI
numer postępowania: PN/07/FZP/FGB/2020
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: remont schodów zewnętrznych w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni. 3. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) remont schodów zewnętrznych w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni 2) Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje następujących prac: a) prace rozbiórkowe, b) demontaż i montaż bramek kontroli dostępu i balustrad c) prace naprawcze tynku dekoracyjnego d) wykonanie izolacji przeciwwodnej schodów e) wykonanie okładzin granitowych schodów wraz z fugowaniem f) konserwacja nawierzchni schodów g) wykonanie remontu pomieszczenia pod schodami h) prace elektryczne.
kod CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45260000-7, 45262000-1, 45262700-8, 45212350-4
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-02-13
data wszczęcia procedury: 2020-02-13
data ostatniej modyfikacji: 2020-03-24 09:25:01
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232