Szukaj:
nazwa przetargu: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w budynkach A, B, C MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
numer postępowania: PN/08/FZP/FGB/2020
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w budynkach A, B, C MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
kod CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45316000-5, 45311000-0, 45311200-2
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-02-20
data wszczęcia procedury: 2020-02-20
data ostatniej modyfikacji: 2020-03-26 15:25:48
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232