Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ubezpieczenia morskiego, majątkowego, komunikacyjnego, OC, KL oraz NNW dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego
numer postępowania: PN/14/FZP/FG/2020
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Świadczenie usług ubezpieczenia morskiego, majątkowego, komunikacyjnego, OC, KL oraz NNW dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego
kod CPV: 66510000-8
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-03-05
data wszczęcia procedury: 2020-03-05
data ostatniej modyfikacji: 2020-03-24 09:10:29
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Załączniki do SIWZ cz. I - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232