Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: Pomoc w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB w obrębie Zalewu Szczecińskiego
numer postępowania: 25/FZP/ DM/2020
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pomoc w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB w obrębie Zalewu Szczecińskiego zgodnie opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert
kod CPV: 63726100-5
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-03-19
data wszczęcia procedury: 2020-03-19
data ostatniej modyfikacji: 2020-03-27 12:56:45
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232