Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczonny na przeprowadzenie badań monitoringowych węgorzy, troci i łososi pochodzących z wód śródlądowych Polski w ramach realizacji Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich
numer postępowania: PN/04/FZP/DM/2020
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań monitoringowych węgorzy, troci i łososi pochodzących z wód śródlądowych Polski w ramach realizacji Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich
kod CPV: 73110000
szacunkowa wartość EUR: powyżej 214 tys Euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-03-20
data wszczęcia procedury: 2020-03-20
data ostatniej modyfikacji: 2020-03-20 09:15:17
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Załączniki do SIWZ cz. I - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232