Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na zadania
numer postępowania: 26/FZP/NO/2020
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na zadania
kod CPV: 24000000-4
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys Euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-03-23
data wszczęcia procedury: 2020-03-23
data ostatniej modyfikacji: 2020-03-31 07:21:26
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232