Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
numer postępowania: PN/16/FZP/FI/2020
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego
kod CPV: 30213100-6 komputery przenośne 30213300-8 komputer biurkowy 30231300-0 monitory 48900000 - różne pakiety oprogramowania i systemy. 30237460-1 klawiatury komputerowe 30237460-1 myszka komputerowa
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-04-03
data wszczęcia procedury: 2020-04-03
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-05 09:05:50
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232