Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz naprawa i utylizacja zużytego podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego
numer postępowania: 28/FZP/ FG/2020
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: a) przeglądów technicznych b) konserwacji, c) badań ciśnieniowych węży hydraulicznych, badań ciśnienia i wydajności hydrantów, d) napełniania i legalizacji sprzętu, obejmujących podręczny sprzęt gaśniczy oraz instalację hydrantową wewnętrzną i zewnętrzną w budynkach Morskiego Instytutu Rybackiego Państwowego Instytutu Badawczego: A) Budynek MIR-PIB, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, B) Budynek Akwarium Gdyńskiego, al. Jana Pawła II nr 1, 81-345 Gdynia.
kod CPV: 50610000-4
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-04-10
data wszczęcia procedury: 2020-04-10
data ostatniej modyfikacji: 2020-04-28 13:58:21
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232