Szukaj:
nazwa przetargu: REALIZACJA W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE POMIESZCZEŃ PODZIEMIA ORAZ PARTERU NA POMIESZCZENIA EKSPOZYCYJNE WRAZ Z OBNIŻENIEM POZIOMU POSADZKI I FUNDAMENTÓW W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO MIR-PIB
numer postępowania: PN/18/FZP/ DH/2020
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczeń poziomu piwnicy budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB pod powierzchnie ekspozycyjne.Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, oraz pozostałej dokumentacji w tym niezbędnych ekspertyz i uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie zrealizowanie robót budowlanych zgodnie z opracowanym projektem i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Szczegóły zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do niej, w szczególności w programie funkcjonalno-użytkowym i we wzorze umowy
kod CPV: 71220000-6 71320000-7 71000000-8 45210000-2 45310000-3 45330000-9
szacunkowa wartość EUR: poniżej 5 350 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-04-23
data wszczęcia procedury: 2020-04-23
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-30 09:18:28
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232