Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy.
numer postępowania: 38/FZP/DM/2020
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy.
kod CPV: 60651000-6 - wynajem jednostek pływających wraz z załogą
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-05-05
data wszczęcia procedury: 2020-05-05
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-05 14:19:33
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232