Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: Modernizacja Systemu kontroli dostępu ( SKD) w budynku MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
numer postępowania: 33/FZP/ FG/2020
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja Systemu kontroli dostępu (SKD) w budynku MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni”. 1. Przedmiot umowy obejmuje realizacje następujących instalacji , wykonanie czynności i dokumentacji prac: a) dostawa i montaż urządzeń i elementów SKD, b) wykonanie okablowania, c) uruchomienie i zaprogramowanie systemu, d) wykonanie dokumentacji powykonawczej. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do zaproszenia - opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 3 -wzór umowy.
kod CPV: 72260000-5- Usługi w zakresie oprogramowania 31625300-6- Alarmy antywłamaniowe 45314300-4- Instalowanie infrastruktury okablowania
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-05-07
data wszczęcia procedury: 2020-05-07
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-19 09:27:25
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Załączniki do SIWZ cz. I - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232