Szukaj:
nazwa przetargu: zapytanie ofertowe dotyczące wykonania okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych MIR-PIB w Gdyni zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
numer postępowania: 39/FZP/FG/2020
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: 1. Wykonanie okresowych kontroli rocznych, zgodnie z art. 62, ust. 1, pkt 1) ustawy Prawo budowlane, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych MIR-PIB w Gdyni (po 2 kontrole dla każdego obiektu): 1) przy ul. Kołłątaja 1, (budynek A, B, C), 2) Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1, zwanych dalej „kontrolami rocznymi”
kod CPV: 71335000-5
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys Euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-05-08
data wszczęcia procedury: 2020-05-08
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-18 10:38:43
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232