Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe dotyczące Modernizacji podłóg korytarzy i pomieszczeń biurowych II piętra budynku Stacji Badawczej MIR-PIB w Świnoujściu, pl. Słowiański 11
numer postępowania: 37/FZP/NDSW/2020
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Modernizacja podłóg korytarzy i pomieszczeń biurowych II piętra budynku Stacji Badawczej MIR-PIB w Świnoujściu, pl. Słowiański 11
kod CPV: 45450000-6
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys Euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-05-14
data wszczęcia procedury: 2020-05-14
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-26 13:09:30
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232