Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Opracowanie i produkcja filmu dla Akwarium Gdyńskiego z udziałem dzieci i dorosłych niesłyszących i niedosłyszących oraz dokumentacja fotograficzna z warsztatów dla dzieci niesłyszących i niedosły
numer postępowania: 30/FZP/DH/2020
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Opracowanie i produkcja filmu dla Akwarium Gdyńskiego z udziałem dzieci i dorosłych niesłyszących i niedosłyszących oraz dokumentacja fotograficzna z warsztatów dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących.
kod CPV: 92111200-4
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-05-20
data wszczęcia procedury: 2020-05-20
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-26 11:58:41
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232