Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne wraz z ich zagospodarowaniem z terenów Morskiego Instytutu Rybackiego- PIB, Akwarium Gdyńskiego i terenu postoju statk
numer postępowania: 42/FZP/ FG/DH/2020
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne wraz z ich zagospodarowaniem z terenów Morskiego Instytutu Rybackiego- PIB, Akwarium Gdyńskiego i terenu postoju statku Baltica Gdy-100. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje 3 zadania. Zadanie 1 - Wywóz stałych odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z terenu Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB, ul. Kołłątaja 1 81-332 Gdynia. Zadanie 2 - Wywóz stałych odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z terenu Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB przy alei Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia Zadanie 3 - Wywóz stałych odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z terenu Dalmoru ul. Hryniewieckiego miejsce cumowania statku Baltica-Gdy-100 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na poszczególne zadania. Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie trzy zadania.
kod CPV: 90511000-2
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-06-03
data wszczęcia procedury: 2020-06-03
data ostatniej modyfikacji: 2020-08-03 11:23:52
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232