Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego
numer postępowania: PN/21/FZP/NB/DH/NC/2020
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego
kod CPV: • 24313320-0 • 33696500-0 • 38437110-1 • 39225710-5 • 33696300-8 • 24322210-2 • 24312120-1
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-07-01
data wszczęcia procedury: 2020-07-01
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-28 09:04:34
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232