Szukaj:
nazwa przetargu: Usługi społeczne pn.:Program Opieki Medycznej dla Pracowników i ich Rodzin Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
numer postępowania: US/24/FZP/DO/2020
tryb przetargu: zamowienie na uslugi spoleczne
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Program Opieki Medycznej dla Pracowników i ich Rodzin Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
kod CPV: (CPV): 85121000-3 – Usługi medyczne
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-07-27
data wszczęcia procedury: 2020-07-27
data ostatniej modyfikacji: 2020-10-28 07:42:57
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232