Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych z obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
numer postępowania: 53/FZP/FG/ NC/NO/DH/ DSZ/2020
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych z obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego z następujących lokalizacji: 1) Zakład Chemii Żywności i Środowiska MIR-PIB, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, 2) Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza MIR-PIB w Gdyni, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, 3) Akwarium Gdyńskie MIR-PIB w Gdyni, al. Jana Pawła II 1, 4) Zakład Sortowania i Oznaczania Planktonu, Magazyn Wysokiego Składowania, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, Przedmiot zamówienia i warunki świadczenia usługi szczegółowo zostały opisane w załączniku nr 1, 2 i 3 do niniejszego zaproszenia.
kod CPV: 42912310-8
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-08-17
data wszczęcia procedury: 2020-08-17
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-30 09:18:46
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232