Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: dostawa licencji (wznowienie z abonamentem rocznym) na program ESET Endpoint Antivirus Suite na 350 stanowisk komputerowych
numer postępowania: 55/FZP/ FI/202020
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji (wznowienie z abonamentem rocznym) na pro-gram ESET Endpoint Antivirus Suite na 350 stanowisk komputerowych. Zamawiający posiada obecnie licencję oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus Suite dla 300 urządzeń. Wyłoniony w niniejszym zapytaniu ofertowym Wykonawca dostarczy stosowny klucz produktu umożliwiający jego aktywację. Zasady realizacji umowy opisane są w załączniku nr 2 – wzór umowy.
kod CPV: 48000000-8
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-08-24
data wszczęcia procedury: 2020-08-24
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-30 09:19:17
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232