Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego
numer postępowania: 57/FZP/NC/NB/2020
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego
kod CPV: 33696500-0 38437110-1 24322210-2
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-09-02
data wszczęcia procedury: 2020-09-02
data ostatniej modyfikacji: 2020-10-02 09:09:51
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232