Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: serwis urządzeń i instalacji systemów alarmowych włamania i napadu ( SSWiN) oraz systemu kontroli dostępu ( SKD) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
numer postępowania: 34/FZP/ FG/2020
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest serwis urządzeń i instalacji systemów alarmowych włamania i napadu ( SSWiN) oraz systemu kontroli dostępu ( SKD) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do zaproszenia - opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 3 -wzór umowy
kod CPV: 50700000-2 50710000-5
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-09-08
data wszczęcia procedury: 2020-09-08
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-30 09:20:05
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232