Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu i wyposażenia systemów eksperymentalno-podchowowych dla Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
numer postępowania: PN/29/FZP/NO/2020
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia systemów eksperymentalno-podchowowych dla Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
kod CPV: 44611000 Zbiorniki
szacunkowa wartość EUR: powyżej 214 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-09-14
data wszczęcia procedury: 2020-09-09
data ostatniej modyfikacji: 2020-10-15 12:48:26
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232