Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2017-06-23 2017-06-23 14:12:04 46/FZP/DM/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę lin wzmacniających naty we włoku badawczym wraz z transportem na statek badawczy r/v ”Baltica” dostawy
2017-06-09 2017-06-23 14:04:08 PN/17/FZP/ DH/NO/2017 Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Akwarium Gdyńskiego i zakładów naukowych MIR-PIB w podziale na zadania dostawy
2017-06-08 2017-06-22 15:28:06 41/FZP/ NC/2017 Zapytanie ofertowe: Dostawa odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego do prac badawczych i naukowych w podziale na zadania dostawy
2017-06-02 2017-06-14 16:33:34 43/FZP/NO/ AG/2017 Zaproszenie do składania ofert na dostawę odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego dostawy
2017-05-31 2017-06-09 13:02:38 PN/18/FZP/ FI/2017 Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa sprzętu komputerowego dostawy
2017-05-24 2017-06-07 14:02:16 36/FZP/DM/2017 Zapytanie ofertowe na dostawęosprzetu rybackiego wraz z transportem na statek badawczy r/v ”Baltica” dostawy
2017-05-25 2017-06-06 14:56:37 39/FZP/NE/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę analizatora do tekstury oraz PH-metru dostawy
2017-05-19 2017-05-30 11:05:12 37/FZP/NB/2017 Zaproszenie do składania ofert na dostawę zamrażarki transportowej dostawy
2017-04-28 2017-05-16 14:59:01 PN/12/FZP/NO /2017 Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa sondy typu CTD wraz z jednostką pokładową dostawy
2017-04-27 2017-05-11 10:46:46 30/FZP/NB /2017 Zaproszenie do składania ofert na dostawę transiluminatora dostawy
1   |   2      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232