Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2018-11-19 2018-11-19 10:21:03 78/FZP/ FG/2018 Zapytanie ofertowe: sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek tj. tonerów i tuszy dla Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego dostawy
2018-11-08 2018-11-19 14:07:29 PN/27/FZP/NO/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu odwróconego badawczego wraz z wyposażeniem dostawy
2019-10-31 2018-11-09 14:03:57 79/FZP/DO/2018 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest dostawa kart przedpłaconych (w formie kart elektronicznych) dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz bonów towarowych dla emerytów Morskiego Instytutu Rybackie dostawy
2018-10-02 2018-10-15 13:51:02 37/FZP/ FG/2018 Zapytanie ofertowe: sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego. dostawy
2018-09-12 2018-10-03 16:28:02 66/FZP/ NC/2018 Zapytanie ofertowe: dostawa odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego do prac badawczych i naukowych w podziale na zadania - II dostawy
2018-09-10 2018-09-21 15:27:55 66/FZP/ FG/2018 Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż klimatyzatora w obiekcie MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni dostawy
2018-09-06 2018-09-21 14:55:36 PN/21/ FZP/NC/2018 Dostawa zintegrowanego, automatycznego niskoprzepływowego systemu pobierania gazowych (PUF) i aerozolowych składników (pył PM10 i PM2.5) powietrza dostawy
2018-08-03 2018-08-30 12:16:05 49/FZP/ NC/2018 Zapytanie ofertowe: dostawa, montaż i konfiguracja zestawu zasilacza UPS dla Zakładu Chemii Żywności i Środowiska MIR-PIB w Gdyni dostawy
2018-07-18 2018-08-01 09:39:51 PN/20/FZP/ FI/2018 Dostawa komputerów II dostawy
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232