Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2018-09-12 2018-09-12 09:08:56 66/FZP/ NC/2018 Zapytanie ofertowe: dostawa odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego do prac badawczych i naukowych w podziale na zadania - II dostawy
2018-09-10 2018-09-21 15:27:55 66/FZP/ FG/2018 Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż klimatyzatora w obiekcie MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni dostawy
2018-09-06 2018-09-21 14:55:36 PN/21/ FZP/NC/2018 Dostawa zintegrowanego, automatycznego niskoprzepływowego systemu pobierania gazowych (PUF) i aerozolowych składników (pył PM10 i PM2.5) powietrza dostawy
2018-08-29 2018-09-12 08:49:46 62/FZP/DH/2018 Zaproszenie do składania ofert na dostawę soli morskiej do akwariów rafowych. dostawy
2018-08-29 2018-09-10 07:13:16 61/FZP/FI/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy licencji (wznowienie z abonamentem rocznym) na program ESET Endpoint Antivirus Suite na 250 stanowisk komputerowych. dostawy
2018-08-28 2018-08-28 14:07:03 58/FZP/NC/2018 Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa akcesoriów eksploatacyjnych do spektroskopów do prac badawczych i naukowych dostawy
2018-08-23 2018-09-20 09:17:59 PN/22/FZP/FG/2018 Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dostawy
2018-08-21 2018-08-21 09:43:35 57/FZP/FG/2018 Zapytanie ofertowe na na dostawę i montaż mebli biurowych. dostawy
2018-08-03 2018-08-30 12:16:05 49/FZP/ NC/2018 Zapytanie ofertowe: dostawa, montaż i konfiguracja zestawu zasilacza UPS dla Zakładu Chemii Żywności i Środowiska MIR-PIB w Gdyni dostawy
2018-07-18 2018-08-01 09:39:51 PN/20/FZP/ FI/2018 Dostawa komputerów II dostawy
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232