Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2017-10-06 2017-10-13 15:38:47 76/FZP/NO/ 2017 Dostawa do siedziby Zamawiającego zestawu części do sieci typu Manta do poboru mikroplastików oraz do sieci planktonowej typu WP2 dostawy
2017-09-25 2017-10-10 13:27:11 PN/26/FZP/FI/2017 Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa serwera oraz oprogramowania z bezterminową licencją dostawy
2017-09-22 2017-10-05 09:53:50 63/FZP/FG/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych, osprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych. dostawy
2017-09-06 2017-09-11 13:59:16 71/FZP/ FI/2017 Dostawa programu ESET dostawy
2017-08-30 2017-09-07 14:51:12 68/FZP/FGB/2017 Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu wykonawczego dla zamierzenia pn: „Projekt budowlano – wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej wraz z doprowadzeni dostawy
2017-08-23 2017-09-06 15:09:32 65/FZP/DP/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu NPZDR Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego (ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia). dostawy
2017-08-08 2017-08-08 14:39:37 64/FZP/ DH/2017 Zaproszenie do składania ofert na dostawę soli akwarystycznej dostawy
2017-08-08 2017-08-25 09:07:00 25/FZP/DH/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż przeciwsłonecznej folii okiennej, instalowanej na zewnętrznej powierzchni okien rotundy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB dostawy
2017-07-26 2017-08-02 08:56:59 86/FZP/DH /2017 Zaproszenie do składania ofert na dostawę soli do akwariów rafowych dostawy
2017-07-19 2017-07-27 09:59:47 51/FZP/DH/2017 Zaproszenie do składania ofert na dostawę i instalację zabudowy szatni dostawy
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232