Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2017-03-20 2017-03-20 12:28:38 15/FZP/ FGB/2017 Wykonanie ekspertyzy technicznej, dotyczącej stanu technicznego podjazdu przyległego do budynku B i C MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 wraz z oceną dopuszczalności do użytkowania pieszo-jezdnego oraz koncepcji napraw lub innych rozwiązań usługi
2017-03-17 2017-03-17 15:18:16 13/FZP/FG/2017 Zapytanie ofertowe na usługę nadzoru urzadzeń dźwigowych usługi
2017-03-16 2017-03-24 15:24:30 PN/14/FZP/FG/2017 Przetarg nieograniczony ne świadczenie usług ubezpieczenia majątkowego, komunikacyjnego, OC oraz NNW dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2017-03-02 2017-03-15 13:39:27 PN/08/FZP/FG/2017 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony ubezpieczenia morskiego, majątkowego, komunikacyjnego, OC oraz NNW dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2017-03-02 2017-03-09 13:46:50 11/FZP/FGE/2017 Zapytanie ofertowe na usługę wykonania przeglądu i konserwacji chłodni prowiantowej oraz zamrażalni na statku Baltica. usługi
2017-02-23 2017-03-15 14:54:00 PN/06/FZP/ DM/2017 Przetarg nieograniczony pn.: Przeprowadzenie badań monitoringowych węgorzy, troci i łososi pochodzących z wód śródlądowych Polski w ramach realizacji Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich usługi
2017-02-07 2017-02-21 12:17:09 08/FZP/DO /2047 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie imiennych kart abonamentowych usługi
2017-01-18 2017-01-25 11:23:28 03/FZP/ DO/2017 Zapytanie ofertowe: Pełnienie prac na łodzi ŁM MIR 2 podczas postoju w porcie Tolkmicko i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego usługi
2017-01-18 2017-01-25 11:26:03 02/FZP/ DO/2017 Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług opieki nad łodzią ŁM MIR 2 podczas postoju w porcie Tolkmicko i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego usługi
2016-12-14 2016-12-23 08:26:19 87/FZP/FG /2016 Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych usługi
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232