Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2019-05-17 2019-05-17 13:36:38 35/FZP/FG/2019 Obsługa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. usługi
2019-05-15 2019-05-15 13:31:31 34/FZP/DH/2019 Świadczenie usługi druku biletów wstępu do Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w rolkach wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. usługi
2019-05-09 2019-05-16 14:23:32 31/FZP/FG/ DSZ/NSW/2019 Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla MIR-PIB w podziale na 2 zadania. usługi
2019-05-08 2019-05-17 13:41:01 28/FZP/ NC/2019 Zapytanie ofertowe: usługi nadzoru weterynaryjnego nad projektami badawczymi i badawczo – hodowlanymi, w których wykorzystywane są zwierzęta usługi
2019-05-08 2019-05-17 13:45:03 25/FZP/ NO/2019 Zapytanie ofertowe: opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn: „projekt technologiczny p.n. „Adaptacja pomieszczeń poziomu 200 w budynku B MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni na potrzeby hodowli ryb.” usługi
2019-05-07 2019-05-07 09:48:49 29/FZP/DM/2019 Świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy. usługi
2019-04-26 2019-05-07 13:54:26 27/FZP/DH/2019 Dostawa i instalacja barierki stalowej na dachu budynku Akwarium Gdyńskiego przy alei Jana Pawła II 1 w Gdyni. usługi
2019-04-10 2019-04-19 11:49:05 19/FZP/ NB/2019 Zapytanie ofertowe: świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia pt.: Jakość i bezpieczeństwo surowców i produktów rybnych usługi
2019-04-02 2019-04-10 15:18:49 11/FZP/ DM/2019 Zapytanie ofertowe: świadczenie usługi opieki nad łodzią ŁM MIR 4 podczas postoju w porcie Kamionek Wielki i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego usługi
2019-03-29 2019-04-05 15:38:19 23/FZP/ DSZ/2019 Zapytanie ofertowe: wykonanie pudełek do pakowania fiolek z planktonem morskim dla Zakładu Sortowania i Oznaczania Planktonu MIR-PIB z siedzibą w Szczecinie usługi
1   |   2      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232