Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2017-10-17 2017-10-17 14:16:48 79/FZP/FG/DH/2017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu terenu - powierzchni jezdnej, tj.: dróg, placów, i parkingów oraz ciągu komunikacji pieszej znajdujących się na terenach Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytu usługi
2017-10-10 2017-10-10 11:33:25 PN/29/FZP/FG/DH/2017 Usługa sprzątania obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego Państwowego Instytutu Badawczego oraz pomieszczeń statku r/v BALTICA usługi
2017-10-03 2017-10-13 12:52:17 73/FZP/FG/DH/2017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu terenu - powierzchni jezdnej, tj.: dróg, placów, i parkingów oraz ciągu komunikacji pieszej znajdujących się na terenach Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu usługi
2017-09-18 2017-09-26 14:57:09 74/FZP/FGB/2017 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego instalacji oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku Akwarium Gdyńskiego przy ul. Jana Pawła II 1 w Gdyni usługi
2017-09-05 2017-09-05 14:18:47 67/FZP/NC/2017 Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na wykonaniu oznaczenia dioksyn i furanów (PCDD/F), dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB), heksachlorobutadienu, dikofolu oraz kwasu perfluorooktanosulfonowego i jego pochodnych (PFOS usługi
2017-08-11 2017-09-05 13:45:37 US/23/FZP/DO/2017 Usługi społeczne na świadczenie usług medycznych, w tym usług Medycyny Pracy, dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2017-08-02 2017-08-09 15:24:26 55/FZP/ FG/2017 Zapytanie ofertowe: abonenckie użytkowanie urządzeń transmisji alarmów pożarowych w obiektach MIR-PIB w Gdyni współpracujących ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni usługi
2017-08-01 2017-08-09 15:18:51 59/FZP/ DM/2017 Zapytanie ofertowe: wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 20 sztuk multipanelowych sieci stawnych typu Nordic coastal survey net usługi
2017-07-21 2017-08-01 16:36:42 54/FZP/ DH/2017 Zapytanie ofertowe: wykonanie, dostawa i zmontowanie mebli stanowiących wyposażenie Sali Przedszkolnej w budynku Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2017-07-21 2017-08-01 11:44:17 31/FZP/ NB/2017 Zamówienie z dziedziny nauki: Dostawa i dzierżawa testowego systemu mrożenia kriogenicznego usługi
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232