Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2017-12-12 2017-12-12 17:04:22 109/ FZP/FG/2017 Zapytanie ofertowe: obsługa, konserwacja i serwis central telefonicznych i wewnętrznej sieci telefonicznej w budynkach Zamawiającego usługi
2017-12-08 2017-12-08 13:44:55 108/FZP/NSW/2017 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa wykonania remontu klasowego, 5-letniego SY STYNKA II. usługi
2017-12-08 2017-12-08 13:24:54 99/FZP/FG/DH/2017 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest wykonywanie obsługi technicznej, w tym przeglądów konserwacyjnych oraz całodobowy nadzór nad urządzeniami dźwigowymi, użytkowanymi w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym oraz Akwari usługi
2017-12-07 2017-12-12 15:08:45 106/FZP/FG/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz naprawa i utylizacja zużytego podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach MIR-PIB usługi
2017-12-06 2017-12-06 15:27:21 92/FZP/FGB/2017 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest modernizacja systemu kontroli wjazdu na parkingi budynku MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni usługi
2017-12-04 2017-12-13 14:53:08 105/FZP/ FG/2017 Zapytanie ofertowe: Prowadzenie nadzoru i kontroli bezpieczeństwa pożarowego obiektów lądowych i statków Morskiego Instytutu Rybackiego- PIB z siedzibą w Gdyni usługi
2017-12-01 2017-12-11 13:29:02 95/FZP/ NPI/2017 Zapytanie ofertowe: Drukowanie przez okres 24 miesięcy dwumiesięcznika „Wiadomości Rybackie” usługi
2017-12-01 2017-12-01 09:42:59 86/FZP/FG/2017 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru technicznego nad instalacjami i urządzeniami elektroenergetycznymi obiektów MIR-PIB – Gdynia ul. Kołłątaja 1, Gdynia Al. Jana Pawła II 1, Świnoujście Plac Słowiański 11 usługi
2017-11-20 2017-12-01 16:03:08 94/FZP/ DSZ/2017 Zapytanie ofertowe: Sprzątanie obiektu i terenu Zakładu Sortowania i Oznaczania Planktonu w Szczecinie usługi
2017-11-10 2017-11-20 16:11:06 88/FZP/ DP/2017 Zapytanie ofertowe: usługa cateringu podczas spotkań świąteczno-noworocznych w siedzibie Zamawiającego usługi
1   |   2      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232