Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2019-11-20 2019-11-20 16:28:18 PN/41/FZP/ FI/2019 Świadczenie usług typu CloudComputing usługi
2019-11-19 2019-11-19 14:58:36 73/FZP/FG/2019 zaproszenie do składania ofert na prowadzenie nadzoru i kontroli bezpieczeństwa pożarowego obiektów lądowych i statków Morskiego Instytutu Rybackiego - PIB z siedzibą w Gdyni usługi
2019-11-15 2019-11-18 09:21:47 72/FZP /FG/2019 Organizacja spotkania szkoleniowo- okolicznościowego dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Rybackiego. usługi
2019-11-13 2019-11-20 12:36:34 67/FZP/NT/2019 druk przez okres 24 miesięcy dwumiesięcznika „Wiadomości Rybackie” usługi
2019-11-08 2019-11-08 09:28:55 68/FZP/FG/DH/2019 świadczenie usług w zakresie obsługi, konserwacji i serwisu central telefonicznych i wewnętrznej sieci telefonicznej w budynkach Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni oraz w budynku Akwarium Gdyńskiego w Gdyni przy usługi
2019-10-30 2019-11-08 09:32:20 64/FZP/DP/2019 zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wykonaniu druków okolicznościowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w Gdyni usługi
2019-10-23 2019-11-06 09:28:39 62/FZP/FG/2019 zapytanie ofertowe na Świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu terenu - powierzchni jezdnej, tj.: dróg, placów i parkingów oraz ciągu komunikacji pieszej znajdujących się na terenach Morskiego Instytutu Rybackiego – usługi
2019-10-18 2019-10-29 09:00:27 54/FZP/ FI/2019 Zapytanie ofertowe: wynajem przez Wykonawcę 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, oraz świadczenie usług wsparcia serwisowego przez okres 3 lat usługi
2019-10-16 2019-10-30 14:12:57 PN/34/FZP/ FI/2019 Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu Storage oraz usług typu Big Data dostępnych w chmurze usługi
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232