Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2020-08-07 2020-08-07 15:29:59 51/FZP/ DM/2020 Zapytanie ofertowe: świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy usługi
2020-08-03 2020-08-03 16:09:06 47/FZP/ NE/2020 Zapytanie ofertowe: druk publikacji – monografii naukowej pt.: „Kodeks dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb” oraz dostarczenie go do siedziby Zamawiającego usługi
2020-08-03 2020-08-03 11:28:45 46/FZP/FG/ NC/NO/DH/ DSZ/2020 Zapytanie ofertowe: odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych z obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2020-07-27 2020-08-05 15:44:56 US/24/FZP/DO/2020 Usługi społeczne pn.:Program Opieki Medycznej dla Pracowników i ich Rodzin Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2020-07-16 2020-07-24 11:47:49 48/FZP/FG/2020 Zapytanie ofertowe na jest abonenckie użytkowanie urządzeń transmisji alarmów pożarowych w obiektach MIR-PIB w Gdyni współpracujących ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. usługi
2020-06-18 2020-07-03 08:45:03 44/FZP/DH/2020 zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Opracowanie i produkcja filmu dla Akwarium Gdyńskiego z udziałem dzieci i dorosłych niesłyszących i niedosłyszących oraz dokumentacja fotograficzna z warsztatów dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących” usługi
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232