Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2018-05-16 2018-05-16 12:22:31 38/FZP/DM/2018 zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy. usługi
2018-05-11 2018-05-22 15:10:07 36/FZP/FG/ DH/DSZ/NSW/2018 Zapytanie ofertowe: świadczenie usług pocztowych i kurierskich w podziale na 2 zadania usługi
2018-05-09 2018-05-18 11:02:07 31/FZP/ NC/2018 Wykonywanie oznaczania dioksyn i furanów w zliofilizowanych próbkach ryb oraz olejów z wątrób dorsza usługi
2018-04-20 2018-05-09 14:29:23 30/FZP/FG/2018 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest wykonanie okresowych, 1-rocznych pomiarów ochronnych przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w zakresie sprawdzania skuteczności ochrony od porażeń oraz pomiarów rezystancji izolacji silników elektr usługi
2018-04-17 2018-05-09 14:25:28 06/FZP/FG/2018 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn: Wykonanie oświetlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego i kierunkowego) w budynkach „A” „B „C” MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni usługi
2018-04-12 2018-04-20 14:49:50 28/FZP/ DM/2018 Zapytanie ofertowe: świadczenie usługi opieki nad łodzią ŁM MIR 4 podczas postoju w porcie Kamionek Wielki i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego usługi
2018-04-12 2018-04-20 14:43:24 22/FZP/ NO/2018 Zapytanie ofertowe: Wykonanie badań z zakresu inwentaryzacji fitoplanktonu usługi
2018-04-05 2018-04-12 16:38:16 24/FZP/DH/2018 Zapytanie ofertowe: usługa druku biletów wstępu do Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w rolkach wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego usługi
2018-03-28 2018-04-12 08:10:49 26/FZP/FGB/2018 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn : przebudowy pomieszczenia 12A i 12B w budynku Akwarium Gdyńskiego przy Al. Jana Pawła II 1 w Gdyni na salę dydaktyczną wraz z jej wyposażeniem usługi
2018-03-28 2018-04-11 09:02:34 27/FZP/NSW/2018 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest obsadzenie stanowiska kapitana na łodzi motorowej STYNKA II usługi
1   |   2      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232