Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2018-11-16 2018-11-16 15:43:17 86/FZP/ DP/2018 Zapytanie ofertowe: świadczenie usług cateringu podczas spotkań świąteczno-noworocznych w siedzibie Zamawiającego usługi
2018-11-14 2018-11-19 09:44:39 PN/26/FZP/ D/2018 Świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc hotelowych i noclegowych w apartamentach na potrzeby Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2018-11-14 2018-11-14 13:37:44 85/FZP/FGE/2018 zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa wykonania remontu ŁM MIR 2 przegląd pośredni PRS w 2018-2019 roku usługi
2018-11-09 2018-11-09 08:29:07 83/FZP/FG/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące przeglądu i konserwacji urządzeń i instalacji sieci gazów laboratoryjnych znajdujące się w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym. usługi
2018-11-08 2018-11-14 11:06:16 80/FZP/ DH/2018 Zapytanie ofertowe: usługi weterynaryjne w zakresie kompleksowej opieki weterynaryjnej w ramach działalności hodowlanej i doświadczalnej prowadzonej przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Akwarium Gdyńskim usługi
2018-11-07 2018-11-16 10:03:19 84/FZP/DP/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wykonaniu druków okolicznościowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w Gdyni. usługi
2018-11-06 2018-11-06 14:02:15 81/FZP/FG/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisu systemu ppoż. tj. instalacji sygnalizacji pożaru(SAP), instalacji DSO, systemu oddymiania, przeglądu drzwi ppoż. oraz przeglądy instalacji serwerowni SUG w budynkach Morskiego I usługi
2018-10-19 2018-11-07 09:25:18 77/FZP/ DH/2018 Zapytanie ofertowe: konwojowanie wartości pieniężnych Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego na terenie Gdyni. usługi
2018-10-19 2018-11-15 14:17:07 76/FZP/ FG/2018 Zapytanie ofertowe: prowadzenie nadzoru i kontroli bezpieczeństwa pożarowego obiektów lądowych i statków Morskiego Instytutu Rybackiego - PIB z siedzibą w Gdyni usługi
2018-10-18 2018-11-14 08:11:17 75/FZP/FG/2018 zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru technicznego nad instalacjami i urządzeniami elektroenergetycznymi obiektów MIR-PIB – Gdynia ul. Kołłąt usługi
1   |   2      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232