Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2018-09-13 2018-09-24 13:41:41 67/FZP/ DO/2018 Zapytanie ofertowe: świadczenie przez okres 3 lat usług dostępu do systemów informacji prawnej na serwerze Wykonawcy, za pośrednictwem sieci Internet usługi
2018-09-03 2018-09-13 13:00:28 63/FZP/FGB/2018 zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn: „Dostosowanie pomieszczenia magazynu w budynku C należącym do MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” usługi
2018-08-03 2018-08-30 16:43:51 56/FZP/FG/ NC/NO/DH/ DSZ/2018 Zapytanie ofertowe: Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych z obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2018-06-04 2018-06-15 12:25:17 41/FZP/ NSW/2018 Zapytanie ofertowe: świadczenie usług w zakresie udziału jednostki rybackiej Wykonawcy, w ramach realizacji projektu pt.” Ocena możliwości poprawy selektywności połowów ryb realizowanych przy użyciu żaków na Zalewie Szczecińskim” usługi
2018-04-12 2018-04-20 14:49:50 28/FZP/ DM/2018 Zapytanie ofertowe: świadczenie usługi opieki nad łodzią ŁM MIR 4 podczas postoju w porcie Kamionek Wielki i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego usługi
2018-03-20 2018-03-30 12:27:13 23/FZP/ NB/2018 Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia pt.: Jakość i bezpieczeństwo produktów rybnych: zagrożenia biologiczne, które odbędzie się 18.04.2018 r. w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym usługi
2018-03-20 2018-03-29 10:54:41 15/FZP/ NB/2018 Zapytanie ofertowe: Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu SeaQual realizowanego w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego usługi
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232