Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2018-07-17 2018-07-17 13:35:33 13/FZP/ NC/DH/2018 Zapytanie ofertowe: Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych z obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2018-07-09 2018-07-16 16:03:18 50/FZP/NE/2018 Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Działania 4.1. - Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego In usługi
2018-06-28 2018-07-04 15:49:36 48/FZP/ NE/2018 Zapytanie ofertowe: sporządzenie wniosku aplikacyjnego w ramach konkursu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa IV -Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, usługi
2018-06-15 2018-06-26 09:25:46 44/FZP/FG/2018 zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest świadczenie usług serwisu technicznego systemu zasilania gwarantowanego oraz prowadzenie działań, które zapewnią Zamawiającemu gwarantowane, nieprzerwane zasilanie poprzez niezawodną pracę systemu zasilania usługi
2018-06-06 2018-06-26 08:16:58 US/18/FZP/ DO/2018 Usługi Społeczne: Świadczenie usług medycznych, w tym usług Medycyny Pracy, dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego. usługi
2018-06-04 2018-06-15 12:25:17 41/FZP/ NSW/2018 Zapytanie ofertowe: świadczenie usług w zakresie udziału jednostki rybackiej Wykonawcy, w ramach realizacji projektu pt.” Ocena możliwości poprawy selektywności połowów ryb realizowanych przy użyciu żaków na Zalewie Szczecińskim” usługi
2018-06-04 2018-06-19 08:24:54 42/FZP/ NO/2018 Zapytanie ofertowe: pomoc w realizacji połowów badawczych prowadzonych MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy na obszarze Zatoki Puckiej. usługi
2018-05-16 2018-06-15 09:17:14 38/FZP/DM/2018 zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy. usługi
2018-05-11 2018-05-22 15:10:07 36/FZP/FG/ DH/DSZ/NSW/2018 Zapytanie ofertowe: świadczenie usług pocztowych i kurierskich w podziale na 2 zadania usługi
2018-05-09 2018-05-18 11:02:07 31/FZP/ NC/2018 Wykonywanie oznaczania dioksyn i furanów w zliofilizowanych próbkach ryb oraz olejów z wątrób dorsza usługi
1   |   2      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232