Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2019-07-04 2019-07-12 16:01:48 44/FZP/ FGB/2019 Zapytanie ofertowe: pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Odtworzenie wentylacji w pomieszczeniach 600, 601, 602, 920, 921, 921A i 921B oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji na poziomie 1000 w budynku MIR usługi
2019-06-19 2019-06-19 14:37:29 36/FZP/FG/2019 wykonanie 1 rocznych - okresowych prac pomiarowo-kontrolnych przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w zakresie sprawdzania skuteczności ochrony od porażeń oraz pomiarów rezystancji izolacji silników elektrycznych, linii kablowych i rozdzielc usługi
2019-06-19 2019-07-10 12:39:54 US/25/FZP/FG/DH/2019 Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, mienia i terenów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Kołłątaja 1 i alei Jana Pawła II 1 w Gdyni. usługi
2019-06-04 2019-06-14 07:29:24 41/FZP/FG/DH/2019 Zapytanie ofertowe na wykonywanie obsługi technicznej, w tym przeglądów konserwacyjnych oraz całodobowy nadzór nad urządzeniami dźwigowymi, użytkowanymi w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym oraz Akwarium Gdyńskim usługi
2019-06-03 2019-06-24 09:42:30 32/FZP/ NB/2019 Zapytanie ofertowe: wynajem sal konferencyjnych wraz z obsługą na czas „obrad grupy roboczej ICES ds. Połowów Komercyjnych (ICES WGCATCH 2019) usługi
2019-05-22 2019-05-30 15:33:56 37/FZP/ NO/2019 Zapytanie ofertowe: opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn: „projekt technologiczny p.n. „Adaptacja pomieszczeń poziomu 200 w budynku B MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni na potrzeby hodowli ryb.” usługi
2019-05-09 2019-05-22 14:57:16 31/FZP/FG/ DSZ/NSW/2019 Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla MIR-PIB w podziale na 2 zadania. usługi
2019-05-08 2019-05-17 13:41:01 28/FZP/ NC/2019 Zapytanie ofertowe: usługi nadzoru weterynaryjnego nad projektami badawczymi i badawczo – hodowlanymi, w których wykorzystywane są zwierzęta usługi
2019-05-08 2019-05-17 13:45:03 25/FZP/ NO/2019 Zapytanie ofertowe: opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn: „projekt technologiczny p.n. „Adaptacja pomieszczeń poziomu 200 w budynku B MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni na potrzeby hodowli ryb.” usługi
2019-04-10 2019-04-19 11:49:05 19/FZP/ NB/2019 Zapytanie ofertowe: świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia pt.: Jakość i bezpieczeństwo surowców i produktów rybnych usługi
1   |   2      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232