Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2020-05-20 2020-05-26 11:58:41 30/FZP/DH/2020 Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Opracowanie i produkcja filmu dla Akwarium Gdyńskiego z udziałem dzieci i dorosłych niesłyszących i niedosłyszących oraz dokumentacja fotograficzna z warsztatów dla dzieci niesłyszących i niedosły usługi
2020-05-08 2020-05-18 10:38:43 39/FZP/FG/2020 zapytanie ofertowe dotyczące wykonania okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych MIR-PIB w Gdyni zgodnie z ustawą Prawo budowlane. usługi
2020-05-08 2020-05-19 09:26:20 41/FZP/FG/ DSZ/NSW/2020 Zapytanie ofertowe: świadczenie usług pocztowych i kurierskich w podziale na 2 zadania dla MIR-PIB usługi
2020-05-05 2020-05-05 14:19:33 38/FZP/DM/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy. usługi
2020-04-10 2020-04-28 13:58:21 28/FZP/ FG/2020 Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz naprawa i utylizacja zużytego podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2020-03-27 2020-05-13 14:26:06 PN/15/ FZP/FI/2020 Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu „Storage” oraz usług typu „Big Data” dostępnych w „chmurze” usługi
2020-03-20 2020-04-28 09:16:49 PN/04/FZP/DM/2020 Przetarg nieograniczonny na przeprowadzenie badań monitoringowych węgorzy, troci i łososi pochodzących z wód śródlądowych Polski w ramach realizacji Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich usługi
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232